Rate this post

Devops у хмарі став важливим для сучасної розробки програмного забезпечення та операцій. Він включає практики, процеси та інструменти, які сприяють співпраці між командами розробки та ІТ-операцій для автоматизації та оптимізації процесу доставки програмного забезпечення та управління інфраструктурою. Нижче наведено основні інструменти для DevOps у хмарі:

 1. Системи контролю версій (VCS) :
  • Git : Git є найбільш поширеною розподіленою системою керування версіями. Такі платформи, як GitHub, GitLab і Bitbucket, забезпечують розміщення репозиторію Git у хмарі, уможливлюючи співпрацю та контроль версій.
 2. Інструменти безперервної інтеграції (CI) :
  • Jenkins : Jenkins — це сервер автоматизації з відкритим вихідним кодом, який забезпечує постійну інтеграцію та безперервну доставку (CI/CD).
  • CircleCI : хмарна платформа CI/CD, яка автоматизує процес розробки програмного забезпечення.
  • Travis CI : хмарна служба CI/CD, яка інтегрується зі сховищами GitHub.
 3. Контейнерізація та оркестрування :
  • Docker : Docker — це платформа контейнеризації, яка дозволяє пакувати програми та їхні залежності в контейнери.
  • Kubernetes : Kubernetes — це платформа оркестровки контейнерів, яка автоматизує розгортання, масштабування та керування контейнерними програмами.
 4. Інфраструктура як код (IaC) :
  • Terraform : Terraform — це інструмент IAC з відкритим кодом, який дозволяє визначати та надавати інфраструктуру за допомогою коду.
  • AWS CloudFormation : спеціальний хмарний сервіс IaC для визначення та розгортання інфраструктури AWS.
  • Шаблони диспетчера ресурсів Azure (ARM) : схожі на CloudFormation, але для Azure.
 5. Керування конфігурацією :
  • Ansible : Ansible — це інструмент керування та автоматизації конфігурації з відкритим кодом, який може керувати конфігураціями інфраструктури та програм.
  • Chef : Chef — це інструмент керування конфігурацією, який автоматизує розгортання та керування інфраструктурою.
 6. Моніторинг і журналювання :
  • Prometheus : набір інструментів моніторингу та оповіщення з відкритим кодом, розроблений для забезпечення надійності та масштабованості.
  • Grafana : Grafana — це популярна платформа з відкритим кодом для моніторингу та спостереження, яка часто використовується разом із Prometheus.
  • ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) : для керування та аналізу журналів.
 7. Співпраця та спілкування :
  • Slack : для командного спілкування та співпраці.
  • Microsoft Teams : якщо ви використовуєте Azure, Microsoft Teams можна інтегрувати для співпраці.
  • Jira : для відстеження проблем і управління проектами.
 8. Безпека та відповідність вимогам :
  • AWS Identity and Access Management (IAM) або Azure Active Directory (AD) : Спеціальні хмарні рішення для керування ідентифікацією та доступом.
  • HashiCorp Vault : для керування секретами та конфіденційними даними.
 9. Конвеєрна оркестровка CI/CD :
  • Jenkins Pipelines або GitLab CI/CD : для визначення та автоматизації робочих процесів CI/CD.
  • Конвеєри AWS CodePipeline або Azure DevOps : спеціалізовані хмарні конвеєрні служби CI/CD.
 10. Тестування та автоматизація тестування :
  • Selenium : для тестування веб-додатків.
  • JUnit або TestNG : для тестування програм Java.
  • Cypress : для наскрізного тестування веб-додатків.

Ці інструменти забезпечують міцну основу для впровадження практик DevOps у хмарі, але важливо вибрати ті, які відповідають вашим конкретним вимогам і вибраній хмарній платформі. Крім того, розгляньте можливість інтеграції інструментів моніторингу, безпеки та відповідності в процеси DevOps, щоб забезпечити надійність і безпеку ваших хмарних програм та інфраструктури.